? تحصيل در تركيه
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نام دانشگاه

شهری که دانشگاه در آن واقع شده است

رتبه جهانی دانشگاه

نوع دانشگاه

دانشگاه فنی خاورمیانه

آنکارا

435


دولتی

دانشگاه بوغازایچی

استانبول

510


دولتی

دانشگاه بیلکنت

آنکارا

630


خصوصی

دانشگاه آنکارا

آنکارا

765


دولتی

دانشگاه فنی استانبول

استانبول

828


دولتی

دانشگاه سابانجی

استانبول

850


خصوصی

دانشگاه حاجت تپه

آنکارا

903


دولتی

دانشگاه آناتولی

اسکی شهیر

904


دولتی

دانشگاه اژه

ازمیر

1002


دولتی

دانشگاه غازی

آنکارا

1050


دولتی

دانشگاه اینون

مالاتیا

1152


دولتی

دانشگاه استانبول

استانبول

1256


دولتی

دانشگاه دکوز ایلول

ازمیر

1306


دولتی

دانشگاه اِرجیِس

کایسِری

1362


دولتی

دانشگاه چکورووا

آدانا

1475


دولتی

دانشگاه سلجوق

کنیا

1569


دولتی

دانشگاه بیلگی( علوم) استانبول

استانبول

1570


خصوصی

دانشگاه اولوداغ

بورسا

1680


دولتی

دانشگاه فنی قره دنیز

ترابزن

1791


دولتی

دانشگاه فنی ییلدیز

استانبول

1869


دولتی

دانشگاه کُچ

استانبول

1935


خصوصی

دانشگاه غازیان تَپ

غازیان تَپ

1976


دولتی

دانشگاه سلیمان دمیرِل

اسپارتا

1995


دولتی

دانشگاه تراکیا

اِدیرنه

2074


دولتی

دانشگاه فاتح

استانبول

2130


خصوصی

دانشگاه اونسکیز مارت(18 مارس)

چاناک کاله

2155


دانشگاه ساکاریا

ساکاریا

2190


دولتی

دانشگاه اقتصاد و تکنولوژی TOBB

آنکارا

2203


خصوصی

دانشگاه آتاتورک

ارزروم

2208


دولتی

دانشگاه مرمره

استانبول

2233


استانبول

دانشگاه آفیون کُجا تپه

آفیون کاراحیصار

2243


دولتی

دانشگاه کولتور ( فرهنگ) استانبول

استانبول

2281


خصوصی

دانشگاه مرسین

مرسین

2305


دولتی

دانشگاه آک دنیز ( مدیترانه)

آنتالیا

2313


دولتی

دانشگاه جمهوریت

سیواس

2347

w

دولتی

دانشگاه سوتچی امام کاهرامان ماراش

کاهرامان ماراش

2349


دولتی

دانشگاه باشکنت

آنکارا

2367


خصوصی

انستیتوی تکنولوژی ازمیر

ازمیر

2430

w

دانشگاه اوندکوز ماییز

سامسون

2442

 

دولتی

دانشگاه عثمان غازی

اسکی شهیر

2443


دولتی

دانشگاه آتلیم

آنکارا

2474


خصوصی

دانشگاه فرات

اَلازیغ

2533


دولتی

دانشگاه یوزونجو

وان

2585


دولتی

دانشگاه کُجا علی

کُجاعلی

2601


دولتی

دانشگاه پاموک کاله

دنیزلی

2638


دولتی

دانشگاه چانکایا

آنکارا

2763


خصوصی

دانشگاه یدی تپه

استانبول

2828

 

خصوصی

دانشگاه بالیک اسیر

بالیک اَسیر

2841


دولتی

دانشگاه عدنان مِندِرِس

آیدن

2862


دولتی

دانشگاه دجله

دیاربَکر

3035


دولتی

دانشگاه  جلال بایار

منیسا

3086


دولتی

انستیتو تکنولوژی قبضه

کُجاعلی

3325


دولتی

دانشگاه کارا الماس زنگولداغ

زنگولداغ

3384

 

دولتی

دانشگاه عثمان پاشا

تُکات

3417


دولتی

دانشگاه دوقوش

استانبول

3441


خصوصی

دانشگاه گالاتا سرای

استانبول

3458


دولتی

دانشگاه هارران

شانلی اورفا

3725


دولتی

دانشگاه آبانت عزت بایسال

بلو

3760


دولتی

دانشگاه دوزجه

دوزجه

3806


دولتی

دانشگاه باهچه شهیر

استانبول

3822


خصوصی

دانشگاه مالتپه

استانبول

3967


خصوصی

دانشگاه مولا

مولا

4001

\

دولتی

دانشگاه ایشیک

استانبول

4043


خصوصی

دانشگاه نیده

نیده

4131


دولتی

دانشگاه بَی کنت

استانبول

4486


خصوصی

دانشکده پزشکی جراح پاشا

استانبول

4526


دانشگاه کیریک کاله

کیریک کاله

5007


دولتی

دانشگاه دوملو پینار

کوته یا

5083


  

دولتی

دانشگاه تجارت استانبول

استانبول

5141


خصوصی

آکادمی نظامی ترکیه

آنکارا

5224

 

دولتی

دانشگاه قفقاز

کارس

5228


دولتی

دانشگاه مصطفی کمال

هاتای

5238


دولتی

دانشگاه خلیج

استانبول

5335


خصوصی

دانشگاه احمد یسوی

آنکارا/قزاقستان

5778


دولتی/( مشترک المنافع قزاقستان و ترکیه)

آکادمی نیروهای هوایی ترکیه

استانبول/اسنلر

5825


دولتی

خبرخوان

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner


Google Page Rank - Powered by www.Maker™.ir