? تحصيل در تركيه
X
تبلیغات
زولا

**   17  دانشگاه ترکیه مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات جمهوری اسلامی ایران میباشد:   

     

دانشگاه خاورمیانه( ODTU) 

دانشگاه بوغازیچی
دانشگاه بیلکنت (خصوصی)
انشگاه آنکارا
دانشگاه فنی استانبول
دانشگاه حاجت تپه
دانشگاه آناتولی
دانشگاه اژه
دانشگاه غازی
دانشگاه استانبول
دانشگاه دکوز ایلول
دانشگاه چوکوروا
دانشگاه کارا دنیز
دانشگاه فنی ییلدیز
دانشگاه آتاتورک
دانشگاه مرمره
دانشگاه معمار سینان

** تمامی دانشگاههای فوق الذکر دولتی میباشند (بجز دانشگاه بیلکنت)
  

خبرخوان

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner


Google Page Rank - Powered by www.Maker™.ir